Fresh From Our Blog
Hoe AI en ML criminaliteit kunnen voorspellen - en bestrijden

Posted 2 years ago

AI/ML wordt in de misdaadbestrijding al jaren gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de daders, de verblijfplaats van de daders op het moment van een misdrijf en hun handelingen en hun verblijfplaats voorafgaand aan en na een misdrijf. Handmatig zijn dit lastige taken, maar AI-categorisering door middel van het doorzoeken van enorme hoeveelheden visuele gegevens, samen met ML-gedragsscripts geven AL/ML-algoritmen de mogelijkheid menselijke fouten te elimineren.Het voorkomen van geweldsdelicten
n"Voorspellende misdaadbestrijding" is de praktijk van het identificeren van de datum, tijden en locaties waar specifieke misdrijven het meest waarschijnlijk zullen voorkomen, en vervolgens het plannen van politie-inzet om in die gebieden te patrouilleren in de hoop dat er geen misdrijven zullen plaatsvinden, waardoor de buurten veiliger worden gehouden. Na veel onderzoek en input van grote politiediensten in samenwerking met softwareleveranciers zijn de voorspellende analysemodellen voortdurend verfijnd. Verdere conclusies hebben prioriteit gegeven aan het verzamelen van de drie belangrijkste datapunten: de datum en het tijdstip van het misdrijf, de locatie van het misdrijf en het soort misdrijf - en dus aan het vereenvoudigen en mogelijk verminderen van het verzamelen van gegevens.To read this article in full, please click here
nRead More @CIO
n
Read More @ElevateIT